Vedlikehold og rehabilitering av fotballbane

Dagens baner brukes mer og mer og kravene til kvalitet bare øker. For å oppnå høyere kvalitet kreves det mer skjøtsel og større innsats som ikke påvirker eller stopper aktivitetene over et lengre tidsrom. Dette er en problemstilling som er svært krevende om man ikke har et godt redskap å hjelpe seg med.

Rapid Turf er en meget effektiv og anvendelig maskin som med fordel kan benyttes til resåing, lufting og vertikalskjæring. Med bare en gangs kjøring gjøres alle disse operasjonene.

Gjennom god gjødsling, vanning og Rapid Turf kan slitne baner revitaliseres på en effektiv og rimelig måte. Ved resåing av fotballbaner kjører vi først en gang på langs og deretter en gang diagonalt. Dette for å få tettere bestand og maksimal effekt av vertikalskjæring og lufting.

Resåing, lufting og vertikalskjæring kan gjøres gjennom vekstsesongen. Det er imidlertid viktig at banen (særlig fotball) får hvile etterpå. Vi anbefaler 4-6-uker. Gjennomføres dette årlig sammen med gjødsling og oppfølging med vann, vil en gressmatte fremstå i en helt ny, slitesterk og flott drakt. Det er imidlertid viktig å fremholde at en Rapid Turf aldri kan erstatte gode gjødslingsrutiner, riktig klipping, vanning eller dårlig drenering.

Utfordringen blir å sjekke terminlista. Fotballferien på sommeren er et alternativ for vedlikehold. Pass på god vanntilgang! Et annet meget godt alternativ er å reså banen på tidlig høst (før 20.sept.) og begynne å spille på den neste vår.

Rapid Turf – konseptet

Hjulene etter tallerkenene trykker sammen fåra og sikrer frøet god jordkontakt. Jordkontakt er viktig fordi det sikrer fuktighet til frøet. God jordkontakt = god spiring.

6,25 cm avstand mellom sålabbene gir god tetthet. Rapid Turfs tallerken gjør et kirurgisk snitt i gressmatten og sålabben styrer gressfrøet ned i bunnen av såbedet der spireforholdene er optimale.

Rapid Turf kan gjøre jobben uten store forberedelser. Det er så godt som usynelig rett etter at maskinen har vært der, men etter kort tid kommer resultatene. En tett, frodig og grønn gressmatte som er klar for nye oppgaver.

Under arbeid fungerer maskinen som en 2-akslet maskin og følger bakken med meget god presisjon.Rapid Turf er en anvendelig maskin som passer bra på områder med stor slitasje. For å få best mulig effekt må rett behandling skje til rett tid. Det er viktig å få gode vedlikeholdsrutiner. Å sette inn en enkelt behandling gir resultater der og da. Skal man derimot ha en varig kvalitetsheving må man gjøre tiltak regelmessig.

Brosjyre – Vedlikehold og rehabilitering av gress på fotballbane