HAGE MED SEDUMPLANTER

Sedum tilhører Bergknappfamilien (Crassulaceae) og har saftfulle planter med tykke blad. Sedum er teppedannende og sedummattene består av et teppe med planter, vekstsubstrat og en kokosmatten de vokser i. Sedum er ekstremt hardfør og kan klare seg i lange perioder uten vann og næring. Dette gjør at sedum kan etablere og overleve på meget skrint og næringsfattig jordsmonn som andre planter ikke ville ha klart. Ugress kan “sultes ut” av mattene ved ikke å gi dem vann eller næring. Du kan legge sedummattene rett på fingrus eller subbus og den vil etablere og klare seg.

Sedum kan brukes i skråninger, steinbed, på toppen av murer m.m. Det er lett å dele opp mattene og legge biter innimellom annen vegitasjon eller mellom steiner. Det er bare fantasien som setter grenser. Frodigheten på plantene kan man selv styre med tilgangen på vann og næring. Sedum varierer i form, frodighet og farge avhengig av årstid, nedbør og arter. Bladene er vel så vakre som blomstene.

Sedum er det latinske navnet på Bergknappfamilien, en flerårig eller ett- til toårig plante som ofte er uten jordstengler men har bladskudd som overvintrer. Alle artene i våre matter er slike vi finner i naturen eller hvilket som helst hagesenter i Norge.
Trives på berg og bakke fra kysten og opp til 1200 m.o.h.

Sedummatter kan kjøpes raskt og enkelt fra vårt lager i utsalget vårt, Adamsrødveien 102, 3153 Tolvsrød. Sedummattene er 1 x 1,2m. Vi regner at 1 matte = 1m2. Dere som kunder får litt ekstra og alle blir fornøyd.

Mattene legges på pall eller rett inn i bilen. Vi har lager av matter men forbeholder oss at vi kan være utsolgt og at vi må få mer fra vår leverandør.

Er kvantumet du vil ha på lager, kan du bestille og hente dagen etter. Må vi supplere, kan det ta opptil en uke.
Du kan også hente på lørdager.

Sedum i hagenPris på sedumatter til privatkunder
1 – 10m2 = 450,-/m2
11 – 25m2 = 425,-/m2
26 – 50m2 = 400,-/m2
mer enn 50m2 = 375,-/m2

Der hvor det ikke finnes vekstmasser: oppå en mur, mye stein, bare grov grus e.a., anbefaler vi å supplere med vekstsubstrat. Vi selger substrat i 20l sekker og anbefaler 2 sekker pr. sedummatte.
Prisen på substratet = 100,- pr. sekk.

Sedummatter på tak er virkelig flott. Et levende tak. Er dette aktuelt for deg, ta kontakt med VitalVekst AS for prosjektering.