Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Adamsrød ferdigplen AS samler inn og bruker personopplysninger.

Adamsrød ferdigplen AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Kontakter blir lagret hos Adamsrød ferdigplen i tre år etter at ingen aktivitet er registrert mellom partene.

Behandling av personopplysninger på hjemmeside

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Adamsrød ferdigplen AS deler ikke personopplysninger med andre instanser uten at kunden har bedt om det, f.eks ved tilbud av legging av ferdigplen av eksterne anleggsgartnere .

SEOkonsult er behandlingsansvarlig for hjemmesidene.

Nettstatistikk

Hubspot

Adamsrød Ferdigplen AS bruker HubSpot for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema – da vil historikken knyttes til din e-postadresse.

Google Analytics

Adamsrød Ferdigplen AS samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på hjemmesiden via Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av personopplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt aktivt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til å innhente ikke-personlig informasjon fra besøkende for å forbedre deres online opplevelse og tilrettelegge besøket deres på nettstedet. Nettstedet bruker informasjonskapsler for å gjenkjenne gjentatte besøkende og spore brukeratferd, samt samle sammenlagte data som muliggjør forbedring av innholdet.

Vi respekterer innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Dersom du har en google konto kan du administrere dine innstillinger her

Håndtering av Informasjonskapsler

Følgende informasjonskapsler brukes på våre hjemmesider:

Google Tag Manager er et verktøy vi bruker til å styre de fleste av informasjonskapslene som er nevnt her.

Funksjonalitet

Hubspot plasserer enkelte informasjonskapsler på din maskin for å styre funksjonalitet på nettsiden (disse begynner med _hs), f.eks settes det en informasjonskapsel hvis du ikke ønsker å dele persondata. Andre informasjonskapsler benyttes for at nettsiden skal kunne fungere optimalt.

Annonsering

Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk over besøkende datamaskiner og hjelper HubSpot å identifisere dem ved fremtidige besøk på siden.

AdWords/Doubleclick bruker informasjonskapsler for å forbedre vår Google-annonsering. De ulike informasjonskapslene benyttes for å levere annonsering som er relevant for en bruker, eller for å forbedre rapporteringen om en kampanjes ytelse. Det kan også være for å unngå å vise annonser som brukeren allerede har sett.

Facebook Custom Conversions brukes for å forbedre vår Facebook annonsering ved at konverteringer på nettsiden rapporteres tilbake til annonsesystemet. Dette gjør at du vi kan se hvilke annonser som fungerer eller ikke fungerer og kan optimalisere disse. Her kan du se og endre dine innstillinger for Facebook-annonser

Analyse

Google Analytics generer anonymisert statistikk om besøkende.

Mixpanel generer anonymisert statistikk om besøkende.

Hubspot Forms sporer interaksjon og konvertering av skjemaene våre. Kundedata blir lagret i vårt CRM, samtidig som data om bl.a. konverteringsrate blir sendt til vårt markedsføringssystem (Hubspot Marketing) slik at vi kan se hvilke sider og skjemaer som fungerer, og hvilke som trenger forbedringer.

HotJar brukes til å danne et bilde av bruksmønstre med varmekart (heatmaps) og analyse av skjemaer. Selve innholdet i hva som skrives i skjemaene blir ikke synlig for oss, kun interaksjonen med skjemaet. Dette hjelper oss å forstå barrierer og problemer på nettsiden vår.

Nyhetsbrev og blogg

Adamsrød Ferdigplen AS sender ut nyhetsbrev via e-post. Hvis du abonnerer mottar du e-post når disse blir publisert. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Hubspot er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen deles ikke med andre og slettes når du ber om det. Abonnementet stoppes når du sier opp. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Saksbehandling og arkiv

Adamsrød Ferdigplen bruker Salesforce CRM og Google Drive som arkiv- og kundebehandlingssystemer med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Google Drive er et arkiv fra Google og Salesforce CRM er et kundebehandlingssystem fra leverandøren Salesforce. Administrasjonsansvarlig er delegert det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv, og at det er utarbeidet nødvendige rutiner for bruk av dette.

Adamsrød Ferdigplen AS behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter personopplysningsloven.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og kundebehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen.

Ved krav om innsyn utleveres personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk. Opplysninger som er nødvendig for behandling av klagesaker vil bli utlevert til klageorgan.

E-post og telefon

Adamsrød Ferdigplen AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Saksbehandling og arkiv»).

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler logges ikke. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Adamsrød Ferdigplen AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Adamsrød Ferdigplen AS systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Adamsrød Ferdigplen AS har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller portert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

Adamsrød Ferdigplen AS
Adamsrødveien 102
3153 Tolvsrød
Telefon: 3333 0043
post@ferdiggress.no