Leveringsbetingelser ferdigplen

Ferdigplen er ferskvare og derfor gjelder ikke returrett eller angrerett.

Avhenting

Bestilt kvantum må hentes på til avtalt tid ettersom ferdigplen er en ferskvare. Avbestilling skal skje i rimelig tid slik at vi kan selge partiet til andre kunder. Skjer ikke dette, kan kunden måtte betale hele eller deler av kvantumet.

Kunden skal alltid ta med seg vår informasjonsbrosjyre og gjøre seg kjent med denne. Om kunden ikke anser dette som nødvendig, bortfaller retten til reklamasjon helt.

Adamsrød Ferdigplen AS har ikke garantiansvar for varepartier som er skadet eller ødelagt fordi kunden ikke har fulgt de råd og anvisninger som er tilgjengelig gjennom vår informasjonsbrosjyre, nettsider eller direkte kontakt med oss.

Levering

Adamsrød Ferdigplen AS reserverer seg for leveranseproblemer utenfor Adamsrød Ferdigplen AS sin kontroll. Skulle varen være transportskadd ved ankomst skal det gis beskjed til Adamsrød Ferdigplen AS umiddelbart.

Kunden skal alltid ta i mot informasjonsbrosjyren som følger partiet og gjøre seg kjent med denne. Om kunden ikke anser dette som nødvendig, bortfaller retten til reklamasjon helt.

Adamsrød Ferdigplen AS har ikke garantiansvar for varepartier som er skadet eller ødelagt fordi kunden ikke har fulgt de råd og anvisninger som er tilgjengelig gjennom vår informasjonsbrosjyre, nettsider eller direkte kontakt med oss.

Reklamasjon

En reklamasjon skal være meldt Adamsrød Ferdigplen AS senest 8 dager etter henting eller levering. Ved en akseptert reklamasjon har kunden rett til å hente ny vare. Kunden kan bli pålagt å ta med seg de gamle varene tilbake. Ved reklamasjon må alltid kvittering fremvises.

Adamsrød Ferdigplen AS har ved reklamasjon rett til å kontrollere de varene som kunden ikke er fornøyd med. Dersom Adamsrød Ferdigplen AS kontrollerer varen og det viser seg at kunden ikke har fulgt våre råd og anvisninger, kan kunden måtte betale de ekstraomkostningene dette har medført.

Vi forbeholder oss retten til å erstatte defekte varer med likeverdige i de tilfellene identiske varer ikke er tilgjengelige.

Privatpersoner betaler kontant ved levering. Vi har bankterminal.

NB! Som en regel skal ferdiggress skal alltid legges så fort som mulig etter henting/leveranse, senest dagen etter. Annet enn dette skal avtales med Adamsrød Ferdigplen AS i hvert enkelt tilfelle.