Produksjon ferdigplen

Foto fra vår produksjon av ferdigplen på rull

 

Legging av ferdigplen

 

Sedummatter